Przedmiotem projektu „Kultura w dziennikarstwie, dziennikarze w kulturze” była organizacja i realizacja pobytu grupy dwudziestu liderów organizacji zrzeszających młodzież ze środowisk polskich na Białorusi.
Nadrzędnym celem projektu było upowszechnianie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce oraz wspieranie postaw obywatelskich wśród Polaków mieszkających na Białorusi. Przekonani o tym, że aktywne zaangażowanie w oddolne inicjatywy obywatelskie jest motorem demokratycznych przemian, autorzy projektu chcieli dzielić się z młodymi działaczami organizacji polskich aktywnymi na terenie Białorusi wiedzą ekspercką, doświadczeniem oraz przykładami ciekawych, innowacyjnych inicjatyw obywatelskich.
Cele cząstkowe to przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, podwyższenie kwalifikacji dziennikarzy polskiego pochodzenia, rozwój umiejętności organizacyjnych oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy przedstawicielami organizacji z Polski i Białorusi. Założenia te zostały zrealizowane w trakcie dwutygodniowego pobytu szkoleniowego, którego komponentami były: treningi umiejętności miękkich, warsztaty dziennikarskie oraz spotkania z przedstawicielami polskiego społeczeństwa obywatelskiego, aktywnymi na polu kultury.
Projekt realizowany był od kwietnia do sierpnia 2015 roku.