Projekt Pandora skupia się na umocnieniu roli kobiet w przedsiębiorczości. Grupą docelową Pandory są, z jednej strony, młode osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu kształcenia dorosłych, a z drugiej, kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, żyjące w nieuprzywilejowanych dzielnicach dużych miast czy też znajdujące się na emigracji.

Pandora zakłada różne rodzaje mobilności, z czego jeden z nich pozwoli wspomnianej wyżej grupie kobiet odwiedzić inne państwo, przez co opuszczą one swoją tzw. „bezpieczną strefę” i zdobędą nowe doświadczenie, tworząc nowe kontakty. To doświadczenie międzynarodowe zmusi je to praktykowania języka angielskiego, przyczyni się do zdobycia nowych umiejętności oraz zwiększy ich szanse na rynku pracy.

PartnerzyH.R.Y.O. Human Rights Youth Organisation (Włochy), The Ubele Initiative (Wielka Brytania), Yenimahalle Municipality (Turcja).

Projekt Pandora otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Daty realizacji projektu: listopad 2016 – styczeń 2019.