Projekt IMAGINE EUROPE stawia sobie za cel obniżenie poziomu eurosceptyzmu oraz eurofobii w państwach organizacji partnerskich poprzez organizację debat, dyskusji, kampanii informacyjnych oraz innych wydarzeń na tematy, które pozwolą przypomnieć obywatelom UE historię oraz wspólne wartości Unii Europejskiej.

IMAGINE EUROPE zakłada zdefiniowanie stanowisk oraz konkretnych rozwiązań, aby zahamować wzrost wpływu eurosceptyzmu oraz eurofobii w państwach członkowskich UE. Dialog interkulturalny będzie stanowił główne narzędzie projektu i przyczyni się do wzajemnego zrozumienia pośród obywateli UE.

Uczestnicy projektu będą mieć szansę, by aktywnie uczestniczyć w dyskusjach skupiających się na znalezieniu zróżnicowanych metod i narzędzi do zahamowania wzrostu eurofobii oraz eurosceptyzmu, które przytłaczają Europę. Projekt zakłada wykorzystanie następujących narzędzi: badania i analizy (kwestionariusze, wywiady), aby poznać przyczyny eurosceptyzu i eurofobii; narodowe kampanie informacyjne oraz debaty, międzynarodowe seminaria, aby ustalić ramy i zrozumieć przyczyny tych negatywnych zjawisk. Poprzez dialog międzykulturowy oraz transnarodową współpracę, projekt przyczyni się do zmniejszenia poziomu eurosceptyzmu na poziomie narodowym oraz międzynarodowym, a także wskazania możliwości oraz korzyści wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt Imagine Europe otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Partnerzy: International Initiatives for Cooperation – IIC (Bułgaria), M2C Institut fur angewandte Medienforschung GmbH (Niemcy), United Societies of Balkans (Grecja), YOUNET (Włochy), Integration För Alla (Szwecja), Wellfield Education (Wielka Brytania).

Daty realizacji projektu: wrzesień 2016 – styczeń 2018