Starzejące się społeczeństwa, osamotnienie i wykluczenie seniorów, a także brak przestrzeni do dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą, to jedne z najbardziej palących wyzwań stojących przed współczesną Europą. Problemy te wymagają nowoczesnych rozwiązań, takich jak upowszechnianie i promocja integracji międzypokoleniowej poprzez wysokiej jakości działania edukacyjne łączące osoby w różnym wieku i o zróżnicowanych doświadczeniach.

Strona projektu

kliknij

Pobierz ulotkę

kliknij

AGE:WISE to projekt partnerstwa strategicznego, który ma na celu popularyzację dobrych praktyk w zakresie edukacji międzypokoleniowej oraz wypracowanie profesjonalnych narzędzi edukacyjnych, dostępnych zarówno dla seniorów i młodzieży jak również pracowników organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, oraz ośrodków kultury, którzy chcieliby realizować działania łączące pokolenia.

Główne rezultaty przewidziane w ramach projektu to:

– raport dotyczący dobrych praktyk oraz potrzeb edukacyjnych seniorów każdym z krajów partnerskich
– platforma internetowa z praktycznymi ćwiczeniami dotyczącymi autorefleksji historiami uczestników w formie krótkich filmów
–  podręcznik dla osób pracujących z dorosłymi zawierający wskazówki jak organizować działania międzypokoleniowe
– materiały edukacyjne dla seniorów

Projekt realizowany jest wspólnie z europejskimi organizacjami partnerskimi:  bit schulungscenter (Austria),  Future Baloons (Portugalia)Volkshochschule im Landkreis Cham (Niemcy) oraz Associazione Culturale EDUVITA (Włochy)