Fundacja Autokreacja jest uczestnikiem europejskiego projektu „ART-is: Inclusion and Self-development of adults with learning disabilities through the ARTs”. Zakłada on integrację osób mających problem w nauce poprzez wykorzystanie sztuk performatywnych, w szczególności teatru, tańca, muzyki.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – Projekty Partnerskie Grundtviga.

Nazwa projektu ART-is nawiązuje do słów inkluzja (<strong>in</strong>clusion) i samorozwój (self-development) osób dorosłych zmagającymi się z trudnościami w nauce poprzez wykorzystanie sztuki (<strong>art</strong>). Projekt zakłada partnerstwo europejskich organizacji, które wykorzystują sztuki performatywne (teatr, taniec, muzykę) w celu pomocy dorosłym mających problem z nauką. Współpraca doświadczonych trenerów umożliwia dzielenie się metodologiami i dobrymi praktykami, a także pozwala na wspólne budowanie jakościowego rezultatu.

Z punktu widzenia uczestników projekt jest miejscem spotkania, a także szansą na większą aktywność kulturalną, która przynosi satysfakcję i umożliwia rozwój osobisty. Wspólnie tworzymy wirtualną platformę służącą do rozpowszechniania informacji, komunikacji online podczas konferencji na temat sztuki i trudności w nauce, a także ewaluacji projektu. Uwieńczeniem projektu będzie festiwal, podczas którego odbędą się występy, warsztaty i spotkania z trenerami i uczestnikami – koordynatorami i artystami ze wszystkich organizacji partnerskich biorących udział w przedsięwzięciu.

Jednym z elementów projektu ART-is były warsztaty zorganizowane w Finlandii.

Projekt realizowany był w latach 2013-2015.