Projekt D-SEE zamierza wykorzystać istniejącą infrastrukturę teleinformatyczną oraz platformy internetowe do opracowania programu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości w formie gry symulacyjnej.

Rezultatem projektu będzie gra symulacyjna dostępna online dla młodych przedsiębiorców, która pozwoli na przetestowanie pomysłów na biznes oraz ich założeń finansowych, co przyczyni się do zminimalizowania ryzyka prowadzenia realnego biznesu. Gra będzie wzorowana na innych grach symulacyjnych tak jak np. The Sims. W czasie gry uczeń stworzy postać, która będzie osiągać wyznaczone cele poprzez  interakcje z innymi postaciami gry.

Młodzi ludzie, którzy planują założenie działalności gospodarczej zdobędą atrakcyjne narzędzie, które pozwoli im na pogłębienie wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz na przećwiczenie swoich umiejętności w grze wirtualnej.

Projekt D-SEE realizowany był od 2014 do grudnia 2016.