Umiejętność korzystania z mediów staje się kluczowa w XXI wieku,  stąd ogromne znaczenie ma wymiana doświadczeń oraz praktyk w tym zakresie. Projekt “Media guide: guiding media literacy” jest platformą dla ekspertów i organizacji do budowania wspólnej sieci konsultacji oraz partnerstw pomiędzy reprezentantami kilku europejskich państw.

Motywacją partnerów projektu było stworzenie strategii na rzecz promocji umiejętnego korzystania z mediów oraz krytycznego myślenia. Podczas trwania projektu odbędą się spotkania, seminaria, dyskusje oraz prezentacje koncentrujące się na wymianie doświadczeń oraz polepszeniu umiejętności i kompetencji w zakresie korzystania z mediów. Po zakończeniu projektu, uczestnicy tych spotkań (nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy społeczni itd.) wrócą do swoich społeczności by podzielić się z pozostałymi nowo nabytą wiedzą i stać się „przewodnikami” i pośrednikami między mediami oraz użytkownikami.

Projekt realizowany był w 2011 roku