Celem projektów “A lot to share, still more to learn” oraz „Silver Internet” jest zachęcenie uczestników z państw członkowskich UE do rozwoju różnych metod ułatwiających włączenie do współczesnego świata informacji. W ramach tych projektów zorganizowaliśmy szkolenia dla seniorów, podczas których koncentrowaliśmy się na tym, jak korzystać z komputera i Internetu.

Projekty realizowane były w 2011 roku.