Pierwszym najważniejszym celem imigrantów jest opanowanie języka kraju, do którego przybyli. Wielu przyjezdnych decyduje się na lekcje języka, ale rzadko kiedy nauka jest kontynuowana poza salą zajęć.

Zasady gramatyki można opanować z materiałów podczas kursu, ale wzbogacenie słownictwa, szlifowanie idiomów czy osiągnięcie płynności językowej wymaga samodzielnej nauki i praktyki w środowisku rodzimych użytkowników danego języka poza zajęciami. To stawia imigranta w wyjątkowej sytuacji: wyjście ‘na zewnątrz’ oznacza zanurzenie w nowym języku i kulturze. Student musi sam wziąć odpowiedzialność za proces przyswajania języka i otworzyć się na doświadczanie go poza salą zajęć.

Projekt „Real Life Language Learning – Best practice of successful activities for immigrants to practice the language outside school environment” realizowany był od sierpnia 2012 do lipca 2014.

Projekt „Language Outside Classroom” realizowany był od stycznia 2014 do kwietnia 2015.