Poczęstunki, uczty, biesiady – w wielu kulturach to ważne okazje do nawiązania kontaktów z ludźmi z innych krajów i społeczności. Przy stole załatwia się interesy, prowadzi dyskusje filozoficzne, ustanawia nowe prawa. Często buduje się porozumienia, zawiera ugody polityczne, świętuje święta religijne i rodzinne uroczystości. Potrawy jakie znajdują się przy takich okazjach na stole to nie tylko posiłki służące zaspokojeniu głodu, ale także złożone artefakty kulturowe, bogate w znaczenia, sensy i niuanse.

Projekt realizowany był od stycznia do grudnia 2011.

Nawet w codziennym życiu, każda kultura posiada zestaw potraw charakterystycznych tylko dla niej, z którymi członkowie danej grupy wiążą cały bagaż pojęć, wrażeń i znaczeń. „Powiedz co jesz, a powiem Ci kim jesteś“ – ta słynna maksyma wymyślona przez osiemnastowiecznego znawcę sztuki kulinarnej Anthelme Brillat-Savarin jest niezwykle prawdziwa. Upodobania kulinarne mieszkańców danego kraju mówią o nich samych bardzo dużo. Specyficzne cechy każdego narodu odbijają się jak w lustrze w specjalnościach narodowej kuchni, w różnorodnych potrawach i napojach, stanowiąc tym samym istotny element kultury.

To założenie przyświeca idei spotkań kulinarnych – wspólnego „kucharzenia” przedstawicieli różnych kultur obecnych w Polsce i obywateli polskich. Wspólne celebrowanie przygotowania i spożywania potraw, stwarza sposobność do nawiązania bliskich, bezpośrednich kontaktów między osobami obracającymi się na co dzień w różnych środowiskach. Podczas gdy modna obecnie „kuchnia fusion” to mieszanie smaków i tylko smaków pochodzących z różnych kuchni narodowych, to ideą naszych spotkań kulinarnych jest mieszanie się i łączenie doświadczeń kulturowych związanych z kulinariami i przybliżenie ich Polakom.

Materialnym efektem serii spotkań jest publikacja, przypominająca nieco książkę kucharską. Zaprezentowane przepisy, charakterystyczne dla danych kultur, uzupełnione są opowieściami o zwyczajach i wspomnieniach związanych z potrawami oraz zebranymi „na gorąco” podczas spotkań, relacjami i wrażeniami obywateli polskich, próbujących niejednokrotnie po raz pierwszy nieznanych potraw. Ta publikacja jest wyjątkowym zapisem spotkania różnych kultur i początków wzajemnego poznawania się. Może być też traktowana jako swoisty podręcznik dla instytucji lub po prostu grup ludzi, którzy będą chcieli zorganizować w swoim otoczeniu integracyjne spotkanie z cudzoziemcami. Pomysł, który sami wypróbowaliśmy, gorąco wszystkim polecamy!