Fundacja AUTOKREACJA zakończyła projekt społeczny pod nazwą „Dobry sąsiad lepszy niż daleki krewny”. Celem inicjatywy było podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie korzyści jakie przynosi integracja wokół wspólnych celów. Projekt był realizowany na Osiedlu Regaty na warszawskiej Białołęce, a jego podsumowaniem jest bogato ilustrowana publikacja opisująca wydarzenia i poruszająca m.in. aspekty bezpieczeństwa, zasady współżycia na osiedlach mieszkaniowych w szczególności właścicieli zwierząt domowych, ich podopiecznych oraz dzieci.

Projekt realizowany był w 2012 roku.