Natłok informacji, a co za tym idzie, szum komunikacyjny zmusza odbiorcę do wybierania tylko najatrakcyjniejszych treści. Stąd też wynika nadrzędność komunikacji wizualnej (ilustracji, fotografii, filmu, animacji czy topografii) nad zwykłym przekazem pisemnym. Celem przedsięwzięcia jest zachęcenie pracowników organizacji pozarządowych do korzystania z nowoczesnych form audiowizualnych do pracy z młodzieżą.

W ramach projektu Visual Learning Tools in Youth Work zorganizowane zostały szkolenia, których celem było zaprezentowanie uczestnikom (pracownikom młodzieżowym) możliwości wiążących się z wykorzystaniem takich narzędzi, jak filmiki/zdjęcia w ich codziennej pracy. Podczas szkoleń uczestnicy nie tylko mieli możliwość polepszenia jakości własnych umiejętności edukacyjnych, ale także otrzymali materiały, którymi będą mogli dzielić się w swoich społecznościach.

Projekt „Visual Learning Tools in Youth Work” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Projekt realizowany był w kwietniu 2015.