Projekt „Gamification as a tool in youth work” skupia się na promocji nowej metody pracy projektowej, jaką jest grywalizacja. Poprzez szkolenia między innymi z zakresu planowania, implementowania oraz definiowania ryzyka projektów uczestnicy zyskają nowe umiejętności, które przyczynią się do zwiększenia efektywności ich pracy.

W ramach projektu uczestnicy będą pracować nad własnymi projektami związanymi z grywalizacją, które służyć im będą jako narzędzia w ich pracy w młodzieżą.

Projekt realizowany był w 2015 roku