Project summary 

Click me!

Project Website

Click me!

Yourope to sieć 8 europejskich miast, skupiająca się na młodzieży i jej roli w teraźniejszości i przyszłości Europy. Celem tego projektu jest przyczynienie się do walki z retoryką eurosceptyczną, poprzez zachęcanie uczestników do rozpoczęcia dialogu i opracowania proeuropejskiej retoryki na szczeblu lokalnym. Kluczowymi osobami będą młodzi obywatele z każdego docelowego kraju, którzy będą współpracować z ekspertami (Profesorami akademickimi, blogerami, dziennikarzami itp.), aby poznać strategie komunikacji medialnej, strategie UE oraz sposoby swobodnego wyrażania swojej opinii i punktu widzenia. Uczestnicy nauczą się, jak osiągnąć duży wpływ na szczeblu lokalnym i regionalnym, stając się europejskimi ambasadorami w ich rodzinnych miastach.

YOUROPE ma on na celu poprawić postrzeganie Unii Europejskiej, pośród głównie młodych ludzi, ale nie tylko. W założeniu ma on przeciwdziałać populistycznym tendencjom i tłumaczyć młodym ludziom, którzy często nie pamiętają już czasów bez UE, jak wiele rzeczy wspólnota ta ułatwia nam, na co dzień i ile dzięki niej się zmieniło. Środków dotarcia do tego celu jest wiele, zależnych od grupy wiekowej oraz społecznej. Ważna jest jednak merytoryczność oraz stawianie na dialog. Projekt polega na serii spotkań, po jednym w każdym z ośmiu uczestniczących państw i wspólna debata, jak te cele urzeczywistnić. 

Partnerami projektu są Bulgarian Youth Association, Municipality of Athienou, Comune di Noto, Finnova  i EuroAltea.

Projekt „Yourope: Joining Paths To Build A Better Perception Of Europe” jest finansowany w ramach Unijnego programu „Europa dla Obywateli”.