Projekt zbudowany jest w oparciu o motto Unii Europejskiej – “zjednoczeni w różnorodności”. Jego głównym celem jest zbadanie, w jaki sposób ta wiodąca idea zjednoczonej Europy może posłużyć za podstawę wysokiej jakości edukacji antydyskryminacyjnej młodzieży we wszystkich krajach członkowskich.

Unia Europejska mierzy się obecnie z wieloma wyzwaniami – kryzys ekonomiczny, kryzys migracyjny, Brexit i inne problemy wspólnoty spowodowały wzrost radykalnych nastrojów, eurosceptycyzmu, mowy nienawiści, nietolerancji i postaw rasistowskich. W ramach projektu chcemy podjąć próbę odpowiedzi na te wyzwania poprzez promocję nowoczesnych metod edukacyjnych, które pozwolą młodzieży zrozumieć siebie i innych oraz zdobyć kompetencje niezbędne do życia w różnorodnej, multikulturowej Europie. Naszym celem jest zachęcenie młodych ludzi do tego, aby odkryli idee jedności w różnorodności i umieli wcielić ją w życie w różnych sytuacjach społecznych.

Główne działania i rezultaty zakładane w ramach projektu:

  1. Trening “We Belong” zawierający moduły edukacyjne dotyczące największych zmian społecznych i kulturowych zachodzących w Unii Europejskiej w ostatnich latach
  2. Edukacyjna platforma internetowa zawierająca interaktywny kurs e-learningowy pozwalający uczestnikom na tworzenie własnych treści w formie historii cyfrowych oraz kampanii społecznych
  3. Zestaw materiałów szkoleniowych (w wersji online I w druku) dla nauczycieli zawierający opis metodologii użytej w projekcie
  4. Sześciomiesięczny pilotażowy kurs szkoleniowy dla młodzieży przeprowadzony w każdym z krajów partnerskich
  5. Dwa międzynarodowe spotkania dla młodzieży i nauczycieli dotyczące różnorodnościProjekt odbywa sie we wspolpracy z organizacjami partnerskimi: Via Charlemagne (France), Redefine (Portugal), Xenia. Verein zur Förderung der Vielfalt (Austria), IZMIR VALILIGI (Turkey), FREE YOUTH CENTRE ASSOCIATION (Bulgaria).