Zmiany wynikające z globalizacji oraz rozwoju nowoczesnych technologii stanowią znaczące wyzwanie dla instytucji edukacyjnych, które mierzą się z koniecznością wprowadzania nowych rozwiązań tak aby wykształcić nowe pokolenie profesjonalistów i obywateli.  W związku z tym szkoły i inne instytucje edukacyjne musza wprowadzać bardziej nowoczesne metody i udoskonalić strukturę zarzadzania, podnosząc tym samym jakość nauczania i wykształcać w młodzieży kompetencje technologiczne i interpersonalne niezbędne do odniesienia sukcesu we współczesnym świecie.

W odpowiedzi na te wyzwania, projekt stawia następujące cele:

  1. Podniesienie kompetencji nauczycieli, uczniów i ich rodzin poprzez wyposażenie ich w zestaw materiałów edukacyjnych
  2. Promocja I upowszechnianie nowoczesnych metod nauczania oraz kształtowanie postaw i cech takich jak kreatywność, elastyczność, innowacyjność, uczenie się przez cale życie
  3. Wspieranie współpracy międzysektorowej i promocja modelu zarzadzania szkolnictwem opartego na partycypacji

Najważniejsze rezultaty przewidziane w projekcie:

  1. Kompetencje 21go wieku – zestaw edukacyjny dla nauczycieli
  2. Kompetencje 21go wieku – zestaw edukacyjny dla rodziców i rodzin
  3. Kompetencje 21go wieku – zestaw edukacyjny dla kadry zarządzającej instytucjami edukacyjnymi
  4. Kompetencje 21go wieku – internetowa platforma edukacyjna

Projekt realizowany jest we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi: : la route europeenne des legendes (Francja), Redefine (Portugalia), Ibni Sina Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi (Turcja),  OPENCOM (Włochy), Institut fur Interdisziplinare Bildung (Austria).