Strona projektu

Tutaj

Wzrost poziomu urbanizacji oraz napływ migrantów znacząco wpływa na strukturę miast i życie ich mieszańców. Rozrost miast, odbywający się czasami w sposób niekontrolowany, powoduje, że zwiększa się liczba osób zagrożonych wykluczeniem, a wielu mieszańców ma utrudniony dostęp do edukacji oraz rozwoju zawodowego. Problemy te, szczególnie widoczne pośród migrantów, w konsekwencji prowadza do osłabienia więzi społecznych oraz negatywnych i wrogich postaw w stosunku do sąsiadów i innych członków społeczności lokalnej.

W odpowiedzi na te wyzwania, wspólnie z europejskimi partnerami opracowaliśmy długofalowy projekt, mający na celu dotarcie zarówno do dorosłych zagrożonych wykluczeniem oraz profesjonalistów z nimi pracujących i dostarczenie im praktycznych I skutecznych narzędzi do tworzenia bardziej otwartych i przyjaznych dla wszystkich przestrzeni miejskich.

Cele projektu:

  1. Podnoszenie kompetencji profesjonalistów na co dzień pracujących z dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem
  2. Udzielanie wsparcia dorosłym, tak aby mogli rozwinąć swoje kompetencje i stać się aktywnymi liderami swoich społeczności lokalnych
  3. Promocja I upowszechnianie nowoczesnych praktyk dotyczących tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich poprzez wypracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych, takich jak:
  • Zbiór dobrych europejskich dobrych praktyk oraz przewodnik po metodach badania potrzeb mieszańców miast
  • Kurs szkoleniowy dostępny online, dotyczący tworzenia przyjaznych przestrzeni miejskich

Projekt realizowany jest we współpracy z europejskimi organizacjami partnerskimi: Educatio (Ukraina), Ayuntamiento de Mislata (Hiszpania) oraz ), Bursa Il Milli Egitim Mudurlugu (Turcja).