W wielu przypadkach brak aktywności młodzieży nie wynika z braku motywacji, ale z braku informacji. W ramach tego projektu dążymy do zapewnienia łatwo dostępnych i zrozumiałych informacji o ruchach obywatelskich, szczególnie dla młodych ludzi, aby pobudzić społeczną aktywność w Europie Środkowo-Wschodniej.
Minęło 30 lat od zmiany reżimu; wyrosło pokolenie, które nie ma już wspomnień z czasów socjalistycznych.
Wraz z pracownikami młodzieżowymi z krajów V4 Czech, Węgier, Polski i Słowacji:
– wymiana doświadczeń i pomysłów w zakresie aktywizmu społecznego
– stworzyć internetowy przewodnik, który w zabawny i spektakularny sposób prowadzi młodzież przez kolejne etapy aktywności społecznej
– zorganizować wydarzenie młodzieżowe na temat ruchów społecznych, którego sercem jest wydarzenie „Thinkaton” dla młodych ludzi