Pandora – Discovering European opportunities for Female Entrepreneurship

Projekt Pandora skupia się na umocnieniu roli kobiet w przedsiębiorczości. Grupą docelową Pandory są, z jednej strony, młode osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu kształcenia dorosłych, a z drugiej, kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, żyjące w nieuprzywilejowanych dzielnicach dużych miast czy też znajdujące się na emigracji.

Pandora zakłada różne rodzaje mobilności, z czego jeden z nich pozwoli wspomnianej wyżej grupie kobiet odwiedzić inne państwo, przez co opuszczą one swoją tzw. „bezpieczną strefę” i zdobędą nowe doświadczenie, tworząc nowe kontakty. To doświadczenie międzynarodowe zmusi je to praktykowania języka angielskiego, przyczyni się do zdobycia nowych umiejętności oraz zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Partnerzy: H.R.Y.O. Human Rights Youth Organisation (Włochy), The Ubele Initiative (Wielka Brytania), Yenimahalle Municipality (Turcja).

Projekt Pandora otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Daty realizacji projektu: listopad 2016 – styczeń 2019.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Pandora: Beyza z Turcji dołączyła do naszego zespołu
Pandora: A tymczasem w Turcji…
Pandora: Melania z Włoch dołączyła do naszego zespołu
Pobyt w Londynie w ramach projektu Pandora
[:en]Project “Pandora – Discovering European opportunities for Female Entrepreneurship” aims to develop and share best practices in the field of adult education. The main idea of the project is to develop an educational path for disadvantaged women and share best practices in the field of economic integration and female entrepreneurship. This project aspire at creating a cooperation among partner organisations in order to ameliorate their impact on adult education and increase the employability and the entrepreneur spirit of women thanks to a sharing educational path and to the use of new tools and methods successfully experimented by the other partners. Pandora project includes specific learning mobility for the staff and two joint mobility for the target groups and staff in order to work together and make them compare ideas. The project foresees staff mobility in order to give the chance to four volunteers/social workers/youth workers of each organisation to work with another organization and experience its tool and methodologies. During the mobility experience the person involved will be a part of the hosting organization and will receive a training-on-the-job on the specific tool/instrument and a deeper knowledge of the methodology behind it. The volunteers/social workers/youth workers who will experience the mobility will organize and coordinate the local teaching activity using tools and methodologies such as non-formal education. The main idea of this process is to build capacities and skills, on one hand to form volunteers/social workers/youth workers that operate in the social field targeting women and on the other one to give to disadvantaged women and migrants the opportunity to learn ICT and English basis and specific notions on business administration and female entrepreneurship. Partners: H.R.Y.O. Human Rights Youth Organisation (Italy), The Ubele Initiative (UK), Yenimahalle Municipality (Turkey). Pandora is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme. Dates: November 2016 – January 2019
Entrepreneurship Training, London
Pandora: Beyza from Turkey joined our team
Pandora: In the meantime in Turkey…
Pandora: Melania from Italy joined our team
London experience within Pandora project
[:]