Jesteśmy członkiem Turkusowego Klubu

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie – fundacje, stowarzyszenia, spółki non for profit, spółdzielnie socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne. Klubowi przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla demokratyczne zarządzanie w podmiocie szanującym wartość godnej pracy i praw zatrudnionych osób. Celem Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia oraz dbanie o rozwój i profesjonalizację zrzeszonych podmiotów.

https://turkusowyklub.pl/