WAY Całościowe podejście szkół do młodzieży ze środowisk migracyjnych

„Whole-school approach for Youth with migrant background” (WAY) to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozpowszechnianie podejścia całej szkoły i szkoły promującej zdrowie w celu promowania zdrowia i nauki uczniów ze środowisk migracyjnych. W dłuższej perspektywie projekt WAY przyczyni się do promowania włączenia społecznego osób pochodzących ze środowisk migracyjnych i o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz do zmniejszenia liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę. 

Organizacje uczestniczące w projekcie to: The European Centre for Economic and Policy Analysis and Affairs (ECEPAA), belgijska organizacja non-profit, Fundacion Red Incola, hiszpańska organizacja non-profit, Università degli Studi Di Milano-Bicocca – Psychology Department, włoski uniwersytet, The 2nd Vocational High School of Katerini, grecka szkoła, Agrupamento de Escolas de Silves, portugalska szkoła, Fundacja Autokreacja, polska organizacja pozarządowa, I.I.S Laeng Meucci, włoska szkoła z Osimo (Marche).

Ten przegląd stanowi ważny etap projektu mającego na celu zidentyfikowanie skutecznych szkolnych interwencji promujących wyniki w nauce i zdrowie dzieci i młodzieży ze środowisk migracyjnych w wieku szkolnym.