Spotkanie w Ankarze 25-26 czerwca 2021 r.

W czerwcu odbyliśmy pierwsze spotkanie z ramach projektu Job 4 Future, My Decision, My Job, My Future. Gospodarzem spotkania była turecka organizacja Hatay Foundation. Fundacja oferuje wiele rodzajów pomocy i wsparcia dla młodzieży w południowo – wschodniej Turcji, a jedną z inicjatyw aktywizacji młodych ludzi z regionu jest realizacja naszego projektu. 

 

 

 

 

Hatay

Prowincja Hatay, położona w południowo wschodniej Turcji, w pobliżu granicy z Syrią, jest wyjątkowym miejscem na mapie Republiki Tureckiej. Łączy w sobie niezwykłą wielokulturowość, wieloreligijność i zachwyca bogactwem architektonicznym. Miasto przez wieki należało do Syrii, miało także epizod niepodległości, obecnie jest częścią Turcji. Zamieszkiwane przez Turków, Arabów, Persów, zarówno sunnicckich muzułmanów, alewitów i chrześcijan. Jak nigdzie indziej w tym kraju można spotkać obok siebie świątynie wszystkich wyznań, synagoga po sąsiedzku z mecztem i cerkwią za rogiem. W Hatay to na początku dziennym. Jednak, pomimo swej niezwykłości i niezaprzeczalnego piękna,  jak większość wschodnich prowincji Turcji, Hatay nie rozwija się w tak szybkim tempie jak zachodnia Anatolia, a bezrobocie, jeszcze przed przyjęciem przez Turcję niemal 3 milionów syryjskich uchodźców, sięgało tu 20%. Stąd, inicjatywy takie jak projekt Job4Future, pomagające młodym ludziom zaistnieć na rynku pracy,  są wyjątkowo ważne i znaczące.

#job4future

Project partnerski
Hatay Foundation – Turcja
Fundacja Autokreacja – Polask
Jovesolides Spain – Hiszpania
Top Couch – Słowacja

Job4future

Hatay Foundation stworzyła Centrum Kształcenia i Zdobywania Doświadczenia dla Młodych ludzi, tzw. Neet-s, którzy z powodu trudności gospodarczych regionu zmagają się z brakiem pracy, szkoleń czy praktyk. Dzięki projektowi w Centrum młodzi ludzie będą mieli możliwość spotkania i dyskusji z pracodawcami, menadżerami, oraz instytucjami oraz uczyć się efektywnych zachowań na rynku pracy. Młodzież dowie się jakie są oczekiwania

pracodawców i menedżerów wobec młodych ludzi, jak starać się o pracę, by osiągnąć sukces, jak skutecznie założyć własną formę, jak podnosić kwalifikacje, by być atrakcyjnym na rynku.

W ten sposób młodzi ludzie dowiedzą się co stwarza przeszkody w zatrudnieniu. Instytucje i organizacje, które są będą uczestnikami organizowanych sympozjów, uczestnikiem, zapewnią wyższą jakość, pomogą w bardziej świadomym zatrudnieniu młodzieży.

Kick – off meeting

Ze świadomością wagi projektu, jako organizacja partnerska, spotkaliśmy się w Ankarze, aby szczegółowo omówić, krok po kroku realizację przedsięwzięcia.  Już na starcie, a w zasadzie tuż przed startem spotkania, zmiany w zasadach  w ruchu międzynarodowym, spowodowane pandemią, spowodowały pierwsze trudności. Jednej z partnerów – słowacka organizacja Top Couch, nie była w stanie wziąć udziału w spotkaniu, pomimo wcześniejszych planów i zmian daty, mających na celu uniknięcie takich sytuacji. Na szczęście, słowacki partner był z nami cały czas, aktywnie biorąc udział w dyskusji,  poprzez platformy komunikacji online.  Polska, Turcja i Hiszpania miały swoich przedstawicieli na miejscu.

Podsumowanie

Po  intensywnych godzinach pracy i dyskusji, wypracowaliśmy plan działania. Wierzymy, że kolejne spotkanie odbędzie się bez przeszkód, a projekt przyniesie oczekiwane rezultaty.

Póki co, skoro Hatay jest również stolicą słynnego deseru kunefe, gospodarze spotkania zaprosili nas na degustację słynnej serowej słodkości,  przygotowanej przez hatayskiego mistrza. Afiyet Olsun!

Ustalenia

Starając się przewidzieć wszystkie trudności jakie możemy napotkać, nieznane na etapie tworzenia wniosku i podpisywania umowy, a wiążące się z ciągłą walką krajów partnerskich z pandemią, skupiliśmy się w czasie spotkania na takich sposobach realizacji projektu, aby bez przeszkód, na zakończenia projektu (Listopad 2020), móc przeprowadzić warsztaty dla młodych ludzi, mające na celu efektywną pomoc w ich aktywizacji zawodowej. Każdy z partnerów zobowiązał się dostarczyć kilkadziesiąt ankiet, pozwalających na dokładne zbadania potrzeb edukacyjnych młodych ludzi, bezskutecznie próbujących odnaleźć się na niełatwym rynku pracy. Aby zapobiec opóźnieniom w realizacji zobowiązaliśmy się przedstawiać sobie nawzajem szczegółowe raporty z podjętych czynności i postępów, co najmniej co sześć miesięcy. Każdy partner będzie również promował podejmowane działania poprzez publikacje w social mediach, co jest najlepszą drogą trafienia do młodzieży.

.