Up to Us – V4 for Active Communities

W wielu przypadkach brak aktywności młodzieży nie wynika z braku motywacji, ale z braku informacji. W ramach tego projektu dążymy do zapewnienia łatwo dostępnych i zrozumiałych informacji o ruchach obywatelskich, aby pobudzić społeczną aktywność w Europie Środkowo-Wschodniej.
Minęło 30 lat od zmiany reżimu; wyrosło pokolenie, które nie ma już wspomnień z czasów socjalistycznych. Wraz z pracownikami młodzieżowymi z krajów V4 Czech, Węgier, Polski i Słowacji planujemy:

  • wymianę doświadczeń i pomysłów w zakresie aktywizmu społecznego
  • stworzenie internetowego przewodnika, który w zabawny i spektakularny sposób poprowadzi młodzież przez kolejne etapy aktywności społecznej
  • zorganizowanie wydarzenia młodzieżowego na temat ruchów społecznych, którego sercem będzie wydarzenie „Thinkaton” dla młodych ludzi.