Portugalia EVER

Portugalia to miejsce, w którym nie da się niezakochać.  Przyciąga do siebie nie tylko piękną pogodą, bliskością atlantyku czy przepyszną kuchnia a bogactwem kultury, piękną architekturą miast oraz ciepłem i otwartością ludzi tam mieszkających.

Piątka z nas spakowała walizki i plecaki, wsidła w pociągi, autobusy i samoloty i  przyleciała do Porutgalii, a dokładnie do oddalonego o ok 40 km od Lizbony, Setubal. Celem  naszej podróży nie było zwiedzanie uroczemi miasta, pięknej stolicy, najwiękeszej kolonii delfinów w Europie czy degustacja pysznych portugalskich potraw ale EVER School projekt, a dokładnie short-term joint staff event training zorganizowany przez REDEFINE – ASSOCIAÇÃO PARA A INVESTIGAÇÃO, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO w towarzystwie partnerów projektu Via Charlemagne, Free Youth Centre oraz Istituto Istruzione Superiore 'E. Majorana – A. Cascino’.

EVER School, a w pełnej nazwie EVER – European Resource for Values Education to projekt w który ma na celu wspieranie i promowanie różnorodności, dialogu międzykulturowego, wspólnych wartości takich jak wolność, tolerancja i poszanowanie praw człowieka. Biorąc pod uwagę obecny kryzys tożsamości Europy, wybraliśmy podejście porównawcze poprzez refleksję i ponowne przemyślenie gwałtowna przeszłość wojen i podział epoki zimnej wojny w ciągłym porównaniu z Europejska rzeczywistość dzisiaj. Projekt koncentruje się na wspieraniu konkretnych postaw i zachowań, takie jak zaufanie, szacunek dla innych. Naszym celem jest opracowanie programu nauczania w oparciu o kontekst społeczno-historyczny oraz promowaniu wartości gwarantowane przez UE oraz podstawowe prawa człowieka.

Główne moduły objęte kursem to:

 • Różnorodność i migracja
 • Prawa obywatelskie i zdolność obywatela do wprowadzania zmian
 • Środowisko
 • Społeczeństwo i polityka
 • Ekonomia i wzrost
 • Technologia, innowacje i globalizacja.

Konteks naszego projektu wywodzi się ze specyfiki 2018 roku, w którym to projekt został rozpoczęty.  Europa upamiętniała najważniejsze wydarzenia z historii XX wieku, którew dużym stopniu ukształtowały kontekst społeczno-historyczny, w którym obecnie żyjemy:

 • 1918 – Koniec I wojny światowej – powstanie państw narodowych i niepowodzenie w tworzeniu współpracy europejskiej i pokojowe współistnienie
 • 1938/1939 – Początek II wojny światowej
 • 1948 – początek zimnej wojny
 • 1948 – Kongres haski i integracja Europy
 • 1968 Protesty i ruchy na rzecz praw obywatelskich, inwazja na Czechosłowację, student protesty i kampania antysemicka w Polsce.

Dzień pierwszy: Menagerujemy!

Upłynął nam bardzo pracowicie i owocnie dla projektu i realizacji celów. Rozpoczęliśmy dzień od spotkania partnerów oraz na omówieniu najważniejszych kwestii dotyczących dotychczasowych osiągnięć oraz przyszłych działań na rzecz programu nauczania.

Dzień drugi: Wykresy i gry

Ciąg dalszy omawiania i planowania dalszej pracy na opracowaniami i outputami. Pierwszą cześć dnia spędziliśmy na dokładnym przedstawieniu i omówieniu ankiet, które rozesłane były do nauczycieli i 90 uczniów w Portugalii, Polsce, Włoszech, Francji i Bułgarii. Ciekawe wyniki wkrótce.

Dla rozluźnienia oraz przetesowania metod edukacji nieformalne wspólnie zagraliśmy w dwie gry wywodzące się z bizensu, więcej szczegółów będzie w projektowanych przez nas outputach;  oraz wzieliśmy udział w próbie zasad „Demokracji Starożytnej Grecji”, polegającej na eliminacji uczestników w nawiązaniu do braku pełnych praw obywatele starożytnych Aten. Z naszej 20 osobowej grupy tylko dwoje z nas, mężczyzn, starszyzny miało pełne prawo głosu. W taki o to sposób, po 5 minutowej grze została nam zaprezetowany schemta i struktura demogracji. Czyż to nie łatwy i przyjemny spób na naukę?

Dzień trzeci;  Lizbona, Lizbona, Lizbona!

Wsiadamy w autobus i już po 40 minutach jesteśmy w stolicy! Jak nasza 5 doświadczyła Portugalii, Lizbony i Setubal? Sprawdź nasz blog www.pracawklapkach.pl gdzie znajdziesz nasze indywidualne odczucia.

Dzień czwarty: Forum “The Right and Wrong Side of the Wall”.

Mieliśmy okazję wziąć udział w drugiej edycji Forum organizowane przez Redefine i zgromadziło uczestników z 6 krajów europejskich – Portugalii, Francji, Włoch, Polski, Rumunii, Albanii i Bułgarii!  Podczas forum poruszane były kwestie takiej jak: codzienność, która podlega reżimom autorytarnym, formami represji, ostracyzmu i prześladowań stosowanymi przez reżimy z przeszłości, a także usłyszeliśmy wspomnienia i historię świadków, z tych okresów z różnych krajów. W świetle wydarzeń z przeszłości zastanawialiśmy się, dyskutowaliśmy i debatowaliśmy nad przyszłością UE i społeczeństwa, w którym chcielibyśmy żyć.

Podczas forum rozpoczął się również Międzynarodowy Konkurs „Opowiedz swoją historię” dla młodych ludzi. Dla zwycięzcom nagrodą jest możliwość odwiedzenia kraju partnerskiego, wzięcia udziału w międzynarodowej spotkaniu oraz zaprezentowania swojej pracy publicznie przed szeroką publicznością i spotkania młodych ludzie z całej Europy.

Tak intensynie minął nam kolejny dzięń!

Dzień piąty: Myśl globalnie, działaj loklanie.

Ostatniego dnia naszego pobytu w Setubal mieliśmy okazję spotkać się z loklanymi organizacjami, które przedstawiły nam realia konflików i zagrożeń, w jakich żyją młodzi w Setubal oraz jakie wpływom oni ulegają i wyzwaniom jakie stoją na drodze w ich życiu. Lokalni działacze przedstawili nam inicjatywy i działania, które aktywnie realizowane są w regionie dla młodych portugalczyków.

Na miłe zakończenie naszego spotkania mieliśmy możliwość odwiedzić bardzo specyficzne i wyjątkowe miejsce, a dokładnie Rzekę Sado, gdzie znajduję się największe skupisko delfinów w Europie. Udało nam się obserwować te piękne zwierzaki w ich naturalnym środowisku, o które dbają loklani oceanolodzy i ekolodzy.

Do zobaczenio Portugalio!

Każdy z dni, poza metrytoryczną wartością oraz omówieniu przyszłych działań w projekcie, które wkrótce będą dostępne dla interesariuszy dał nam możliwość degustacji niezliczonych smaków Portugalii i tego, co oferuję nam ten piękny region.