PRACA – Asystent projektów międzynarodowych

[:pl]Asystent projektów międzynarodowych

Fundacja Autokreacja poszukuje dynamicznych osób, które lubią pracę z ludźmi, mają zacięcie organizacyjne oraz chętnie realizuję własne pomysły. Najchętniej studentów ostatnich lat studiów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność oraz własna inicjatywa
 • Umiejętność dostrzegania problemów, analitycznego podejścia i chęć wyszukiwania rozwiązań
 • Umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym
 • Doświadczenie w zakresie promocji i marketingu, prowadzenia mediów społecznościowych, znajomość narzędzi Facebook, Instagram, Twitter, tworzenie grafik (canva, inne programy graficzne), uzupełnianie strony internetowej (wordpress). Umiejętność redagowania tekstów
 • Obsługa pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie pozwalająca na swobodną komunikację.
 • Dyspozycyjność w dniach 25 sierpnia – 3 września (szkolenia).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi Fundacjami o podobnym profilu działalności oraz innymi partnerami.
 • Organizacja spotkań i warsztatów.
 • Porządkowanie i uaktualnianie stron autokreacja.org; https://play4impact.eu; csr-youth.eu w polskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Obsługa social mediów.
 • Monitorowanie poprawności przebiegu realizowanych projektów.
 • Docelowo samodzielne koordynowanie projektami.

CO OFERUJEMY

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów międzynarodowych.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i koncepcji.
 • Wyjazdy na projekty międzynarodowe.
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.

CZAS PRACY: około pół etatu 20h tygodniowo.

WYNAGRODZENIE:

 • Umowa zlecenia, rozliczenie godzinowe. Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny

SKŁADANIE OFERT:

 • Drogą elektroniczną na adres autokreacja@autokreacja.org, w tytule maila proszę wpisać: „Asystent projektów międzynarodowych – zgłoszenie”
 • Termin składania ofert upływa 20.08.2019r. Fundacja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W celu umożliwienia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji, prosimy o dopisanie w CV i liście następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Fundację Autokreacja., z siedzibą pod adresem ul. Mokotowska 1 we Warszawie, moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych dla celów prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Asystent projektów międzynarodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jestem świadomy/a tego, że mogę w każdej chwili cofnąć swoją zgody, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o wyrażone przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.”

Podstawą przetwarzania przez Fundacji Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.[:en]Asystent projektów międzynarodowych

Fundacja Autokreacja poszukuje dynamicznych osób, które lubią pracę z ludźmi, mają zacięcie organizacyjne oraz chętnie realizuję własne pomysły. Najchętniej studentów ostatnich lat studiów.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • Kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność oraz własna inicjatywa
 • Umiejętność dostrzegania problemów, analitycznego podejścia i chęć wyszukiwania rozwiązań
 • Umiejętność pracy w środowisku wielokulturowym
 • Doświadczenie w zakresie promocji i marketingu, prowadzenia mediów społecznościowych, znajomość narzędzi Facebook, Instagram, Twitter, tworzenie grafik (canva, inne programy graficzne), uzupełnianie strony internetowej (wordpress). Umiejętność redagowania tekstów
 • Obsługa pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie pozwalająca na swobodną komunikację.
 • Dyspozycyjność w dniach 25 sierpnia – 3 września (szkolenia).

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi Fundacjami o podobnym profilu działalności oraz innymi partnerami.
 • Organizacja spotkań i warsztatów.
 • Porządkowanie i uaktualnianie stron autokreacja.org; https://play4impact.eu; csr-youth.eu w polskiej i angielskiej wersji językowej.
 • Obsługa social mediów.
 • Monitorowanie poprawności przebiegu realizowanych projektów.
 • Docelowo samodzielne koordynowanie projektami.

CO OFERUJEMY

 • Zdobycie doświadczenia zawodowego przy realizacji projektów międzynarodowych.
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów i koncepcji.
 • Wyjazdy na projekty międzynarodowe.
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej.

CZAS PRACY: około pół etatu 20h tygodniowo.

WYNAGRODZENIE:

 • Umowa zlecenia, rozliczenie godzinowe. Wynagrodzenie każdorazowo ustalane jest indywidualnie

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • Życiorys (CV) i list motywacyjny

SKŁADANIE OFERT:

 • Drogą elektroniczną na adres autokreacja@autokreacja.org, w tytule maila proszę wpisać: „Asystent projektów międzynarodowych – zgłoszenie”
 • Termin składania ofert upływa 20.08.2019r. Fundacja zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

W celu umożliwienia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji, prosimy o dopisanie w CV i liście następującej klauzuli:
„Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Fundację Autokreacja., z siedzibą pod adresem ul. Mokotowska 1 we Warszawie, moich danych osobowych podanych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych dla celów prowadzonego procesu rekrutacyjnego na stanowisko Asystent projektów międzynarodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jestem świadomy/a tego, że mogę w każdej chwili cofnąć swoją zgody, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o wyrażone przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.”

Podstawą przetwarzania przez Fundacji Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Impel SA przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.[:]