Yourope: Joining Paths To Build A Better Perception Of Europe

[:pl]

Yourope to sieć 8 europejskich miast, skupiająca się na młodzieży i jej roli w teraźniejszości i przyszłości Europy. Celem tego projektu jest przyczynienie się do walki z retoryką eurosceptyczną, poprzez zachęcanie uczestników do rozpoczęcia dialogu i opracowania proeuropejskiej retoryki na szczeblu lokalnym. Kluczowymi osobami będą młodzi obywatele z każdego docelowego kraju, którzy będą współpracować z ekspertami (Profesorami akademickimi, blogerami, dziennikarzami itp.), aby poznać strategie komunikacji medialnej, strategie UE oraz sposoby swobodnego wyrażania swojej opinii i punktu widzenia. Uczestnicy nauczą się, jak osiągnąć duży wpływ na szczeblu lokalnym i regionalnym, stając się europejskimi ambasadorami w ich rodzinnych miastach.

Projekt „Yourope: Joining Paths To Build A Better Perception Of Europe” jest finansowany w ramach Unijnego programu „Europa dla Obywateli”. [:en]

Yourope is A Network of 8 European towns, focused on youngsters and their role in the present and future of Europe. The goal of this project is to contribute to combat the Eurosceptic rhetoric, encouraging participants to open a dialogue and elaborate an inclusive pro-Europe rhetoric at local level. The key players will be young citizens from each target territory, who will work with experts (i.e. academic professors, blogger, journalists, etc.) in order to learn about the media communication strategies, about EU policies and strategies and about how freely express their point of views and reach a big impact at local and regional level, becoming European ambassadors in their home town.

  The ‘Yourope: Joining Paths To Build A BetterPerception of Europe project is funded under the EU’s ‘Europe for Citizens’ Program.  [:]