NoH8@all (no hate at all)

[:pl]Projekt jest odpowiedzią na coraz częstsze przypadki publicznych wypowiedzi, które poniżają konkretne grupy osób z powodu koloru skóry, religii, płci czy orientacji seksualnej lub innych cech. Organizacje uczestniczące w projekcie współpracują z młodzieżą, która spotkała się z agresją, a w szczególności z anonimową agresja w internecie. Wychodzimy z założenia, że w sytuacji, gdy obraźliwe uwagi, czy „wytykania” inności nie spotyka się z wyraźnym sprzeciwem, mowa nienawiści znacząco obniża szanse reakcji wobec wszelkich form dyskryminacji i przemocy. Umacnia uprzedzenia, przyzwyczaja do nienawiści i normalizuje agresję. W skrajnych przypadkach doprowadza do tragedii. Projekt proponuje naukę konkretnych umiejętności związanych z przeciwdziałaniem mowy nienawiści, reagowanie na jej przejawy, ale również wspieranie osób dotkniętych tą formą przemocy oraz edukację osób, którzy szerzą mowę nienawiści. Podstawowym celem projektu jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności i narzędzia dostosowane do specyfiki ich pracy. Wszystkie działania zostały przygotowane zgodnie z ideą wzajemnego uczenia się, gdzie, przy zastosowaniu różnorodnych metod przede wszystkim nieformalnych, uczestnicy będą mogli porównać swoje podejścia do tematu i sposoby działania a informacje przekazane przez trenerów wzbogacą i uzupełnia szkolenie oraz poszerzą wiedzę i kompetencje uczestników. Szkolenie zostało skonstruowane w taki sposób, aby jego uczestnicy mogli dopasowywać swój proces uczenia się do własnych potrzeb oraz by aktywnie angażowali się w kształtowanie nauki w grupie.   Projekt „NoH8@all (no hate at all)”  był realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus. [:en]This project was motivated by the increasing need to combat against the growing problem of human rights violations on the Internet, which are usually in the form of “hate speech”. Based on the idea that the use of human rights education is one of the most efficient ways in such a combat, the project aims to raise the awareness of youth workers about the importance of this issue and equip them with necessary competencies to combat all forms of hate speech online through non-formal education.
  • To strength participants knowledge of sources of hate speech and discrimination and to support sharing good practices of combating it through advocacy campaigns based on various media tools;
  • To Increase the competencies of youth workers to recognize hate speech and human rights abuse and combat it in youth work;
  • To acknowledge the dangers of hate speech for youth and democratic values
  • To share good practices of anti-hate speech actions in participating countries;
  • To create new initiatives on local and international level to combat hate speech;
To increase participants understanding the process of creating media messages with special focus to be pay to social media as one of the most popular communication channel of young people these days. We will use film and drama.   The project “NoH8@all (no hate at all)” was implemented with the financial support of the European Commission under the Erasmus Plus program. [:]