Digital Storytelling for Intercultural Dialogue

Sztuka opowiadania historii jest ważnym elementem interakcji społecznych, który towarzyszy nam od urodzenia. Jednak w obecnych czasach spotykamy się z ciągłym napływem informacji, co sprawia, że zapominamy o tym, jak ważne jest dzielenie się z innymi naszym osobistym doświadczeniem.

Projekt „Digital Storytelling for Intercultural Dialogue” zakłada połączenie dwóch kluczowych aspektów – potencjału, jaki kryje w sobie tworzenie własnych opowiadań oraz współczesnej potrzeby istnienia w świecie cyfrowym.

Zaproponowany w ramach projektu trening ma na celu zaangażować europejskich pracowników młodzieżowych i nauczyć ich czym jest digital storytelling, a przede wszystkim tego, jak mogą wykorzystać to narzędzie w pracy z młodymi ludźmi, posiadającymi różne zaplecze kulturowe i migracyjne. Uczestnicy, podczas intensywnych warsztatów, sami stworzą swoje „cyfrowe historie”.

Metoda digital storytelling może być wykorzystywana w różnym kontekście, a co za tym idzie umiejętności nabyte podczas warsztatów pomogą naszym uczestnikom stworzyć nową jakość w ich codziennej pracy z młodzieżą.

W ramach tego projektu, w październiku 2016 zostaliśmy zaproszeni przez International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue do udziału w treningu Erasmus+ w Aghveran (Armenia). W tym czasie udało się wyprodukować 24 niesamowite historie.

Więcej informacji o Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue: http://intercultural.center/en/

Więcej informacji na temat digital storytelling: http://digitalstorylab.com/

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

The  art  of  storytelling  has  been  an  important  part  of  social interactions  since  the  very  birth  of  humanity.  However,  as nowadays  we  are  being  exposed  to  constant  flood  of  news  and data, we tend to forget how important and meaningful is to  share our  personal  experience  with  others.  The  digital  storytelling  is  a concept that combines two  crucial  aspects  –  the power of creating personal narratives and our modern need to „go digital”.

The  proposed  Training  Course  aims  at  bringing  European  youth workers  together  and  teach  them  what  digital  storytelling  is  and how they can use it as a tool for  working  with young people with diverse  cultural  and/or  migration  background.  During  the  project the  participants  will  go  through  an  intensive  set  of  workshops giving them  a  chance  to  learn  how to  create  their  own digitalized stories.

Digital  storytelling  is  a  very  inclusive  method  that  can  be  used  in various  contexts  and  therefore  we  hope  the  skills  and  knowledge gained  during  this  Training  Course  will  help  our  participants  to create a new quality in their everyday work with young people.

In October 2016 we were invited by International Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue to join the Erasmus+ training course in Aghveran (Armenia) within „Digital Storytelling for Intercultural Dialogue” project. During that time 24 amazing stories were produced.

More information about Center for Intercultural Research, Learning and Dialogue: http://intercultural.center/en/

More about digital storytelling: http://digitalstorylab.com/