Spotkanie w Grodnie

We wrześniu mieliśmy zaszczyt odwiedzić naszych partnerów w Grodnie. Wizyta zespołu projektowego i mentorów zbiegła się z terminem inauguracji roku szkolnego w Polskiej Szkole Społecznej przy ZPB, dzięki temu mieliśmy też okazję spotkać się z uczestnikami projektu, absolwentami szkoły.

Grodno, miasto które sprawiło na nas ogromne wrażenie. Na każdym kroku spotykała nas  atmosfera polskości. Mieliśmy okazję zwiedzić Stary Zamek, inaczej zwany zamek Królewskim, miejsce sejmów I Rzeczpospolitej  i Nowy Zamek wzniesiony za czasów panowania Augusta III, kiedyś letnia rezydencja królów Polski. Grodno to połączenie polskiej i białoruskiej kultury, na głównym placu wznosi się pomnik Lenina, ale idąc dalej spotkaliśmy popiersie Elizy Orzeszkowej, Adama Mickiewicza, na szyldach nazw ulic pojawiają się polskie nazwiska, takie  jak Stefan Batory czy Kazimierz Kalinowski. Grodno jest położone nad malowniczym Niemnem, rzeka dzieli miasto na dwie części, a na brzegach zostały wybudowane piękne kościoły, stare fabryki i tradycyjna karczma.

Wyjątkowym wydarzeniem, w którym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć była inauguracja rozpoczęcia roku szkolonego w Polskiej Szkole Społecznej przy Związku Polaków na Białorusi. Wszystkich zgromadzonych przywitała Helena Dubowska – dyrektor szkoły, a zarazem wiceprezes ZPB. Oprócz rodziców i dzieci na sali byli zgromadzeni goście z Polski: delegacja działaczy oświatowych z Częstochowy, na czele z wiceprezesem miasta Ryszardem Stefaniakiem, delegacja Polskiego Konsulatu Generalnego RP w Grodnie na czele z szefem placówki – konsulem generalnym Jarosławem Książkiem. Główny zarząd Związku Polaków na Białorusi reprezentował prezes organizacji, Mieczysław Jaśkiewicz. Po głównej części, wszystkich zgromadzonych gości, dyrektor Polskiej Szkoły zaprosiła na pierwsze posiedzenie rady pedagogicznej, na którym zostały poruszone różne kwestie związane z dalszym rozwojem szkoły i dalszą współpracą z polskimi fundacjami oraz placówkami oświaty. Na spotkaniu mieliśmy okazję przedstawić naszą książkę „Polski poza klasą” dla nauczycieli języka polskiego, która z dużym zainteresowaniem została przyjęta przez wszystkich zebranych. Na miejscu poznaliśmy problemy polskiej społeczności, co daje nam możliwość do dalszego działania na napisanie projektów skierowanych dla polskiej młodzieży na Białorusi.

[:en][vc_row][vc_column][vc_column_text]

In September, we had a pleasure to visit our partners in Hrodna. The visit of our team has occurred during the inauguration of school’s year in Polish Social School at Union of Poles in Belarus, so we had an opportunity to meet project participants and school graduates.

Hrodna is a small city, that made on us very good impression. We have met many signs of Polish atmosphere. During our visit, we saw for example the Royal Castle and former summer residence of Polish kings. Hrodna is a mixture of Polish and Belarusian culture and is located at picturesque Niemen river that divides the city into two parts.

The previously mentioned inauguration gathered together not only school workers, students and their parents, but also educational activists from Czestochowa, including the vice-president of the city, Ryszard Stefaniak. Moreover, among the guests was the delegation of Polish General Consulate of Republic of Poland in Hrodna, led by General Consul Jaroslaw Ksiazek. The main board of the Union of Poles in Belarus was represented by the head of the organisation, Mieczyslaw Jaskiewicz.

After the inauguration part, took place the meeting of the school board. One of the topics was further cooperation with foundations and institutions of education in Poland. During this meeting we had an opportunity to present our publication “Polish Outside the Classroom” for Polish language teachers.

Our visit in Hrodna helped us also to learn more about the problems of Polish community in Belarus, that gives us a possibility to write in the future projects for Polish youth in this country.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]