Menu

Youth Map

Projekt Youth Map rozpoczął się od inicjatywy tworzenia map miejskich zrealizowanej w 2016 roku przez Bond of Union. Projekt ma na celu opracowanie nowych narzędzi w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację dwóch działań: jednego szkolenia dla pracowników młodzieżowych/wychowawców i jednej wymiany młodzieży.

Szkolenie będzie się koncentrować na metodach angażowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Natomiast wymiana młodzieży będzie miała na celu przeprowadzenie mapowania konkretnego obszaru poprzez poszukiwanie źródeł informacji, rozmowy z mieszkańcami i mapowanie najciekawszych miejsc w celu stworzenia propozycji rozwoju miast.

Cele projektu:

– poprawa kompetencji/umiejętności pracowników młodzieżowych w zakresie metodologii partycypacji, stosowanej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

– zwiększenie aktywnego udziału młodzieży i ich zainteresowania rozwojem własnych dzielnic.

Projekt Youth Map realizowany jest w Palermo we Włoszech z udziałem 6 partnerów z Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii. Ma on na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak młodzi ludzie mogą obserwować i „czytać” swoje dzielnice?

Jakie są sposoby poznania nowych możliwości zwiększających zaangażowanie obywatelskie młodzieży?

Jak młodzi mogą budować nowe zbiorowe i partycypacyjne strategie, aby zwiększyć swój wpływ jako uczestników zmian społecznych?

Partnerzy: BOND OF UNION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Włochy), FABRIKA ZA IDEI (Bułgaria), SGUARDI URBANI (Włochy), DRAMBLYS (Hiszpania), Gangway e.V. (Niemcy).

Projekt realizowany jest od września 2017 do maja 2018.

Projekt Youth Map otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Nieformalne metody pracy z młodzieżą – trening Youth Map w Palermo

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP