Menu

Nieformalne metody pracy z młodzieżą – trening Youth Map w Palermo

W zeszłym tygodniu (13-17 listopada 2017) uczestniczyliśmy w szkoleniu w Palermo, które dotyczyło metod angażowania młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Była to dla nas okazja, aby poznać różne dzielnice Palermo, ich problemy i działania podjęte na rzecz ich rozwiązania. Odwiedziliśmy lokalne stowarzyszenia, a także departament polityki społecznej oraz działań na rzecz młodzieży. Oprócz wizyt poznawaliśmy nowe metody pracy z młodzieżą, wliczając mapowanie, focus group, world cafe itp.

Trening zorganizowało Bond of Union oraz Sguardi Urbani. Pozostali partnerzy, którzy w nim uczestniczyli to: Ideas Factory (Bułgaria), Dramblys (Hiszpania) and Gangway e.V. (Niemcy).

Kolejnym etapem projektu będzie wymiana młodzieży w Palermo w marcu 2018 roku.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP