Menu

Pandora – Discovering European opportunities for Female Entrepreneurship

Projekt Pandora skupia się na umocnieniu roli kobiet w przedsiębiorczości. Grupą docelową Pandory są, z jednej strony, młode osoby, które chcą zdobyć niezbędną wiedzę z zakresu kształcenia dorosłych, a z drugiej, kobiety znajdujące się w niekorzystnej sytuacji, żyjące w nieuprzywilejowanych dzielnicach dużych miast czy też znajdujące się na emigracji.

Pandora zakłada różne rodzaje mobilności, z czego jeden z nich pozwoli wspomnianej wyżej grupie kobiet odwiedzić inne państwo, przez co opuszczą one swoją tzw. „bezpieczną strefę” i zdobędą nowe doświadczenie, tworząc nowe kontakty. To doświadczenie międzynarodowe zmusi je to praktykowania języka angielskiego, przyczyni się do zdobycia nowych umiejętności oraz zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Partnerzy: H.R.Y.O. Human Rights Youth Organisation (Włochy), The Ubele Initiative (Wielka Brytania), Yenimahalle Municipality (Turcja).

Projekt Pandora otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Daty realizacji projektu: listopad 2016 – styczeń 2019.

Pandora: Beyza z Turcji dołączyła do naszego zespołu

Pandora: A tymczasem w Turcji…

Pandora: Melania z Włoch dołączyła do naszego zespołu

Pobyt w Londynie w ramach projektu Pandora

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP