1st kick-off event – International Conference “EU and Solidarity in Times of Crisis”

About the project The Municipality of Grosuplje, together with 7 other project partners, successfully applied [...]

Visualise your story. WORKSHOP

Photography and video storytelling. Free workshops for foreigners living in Poland. Who are we looking [...]

We are looking for International Projects Assistant

International Projects Assistant Now we are looking for a new team member to support the [...]

Bezpłatne interaktywne warsztaty fotografii i kolażu.

Zapraszamy na bezpłatne, bardzo interaktywne warsztaty fotografii i kolażu online, podczas których odkrywać będziemy co [...]

Podręcznik dla moderatorów grup międzypokoleniowych.

Przewodnik, powstał w ramach projektu Erasmus+ zatytułowanego „Pokolenia we współdziałaniu – międzypokoleniowe uczenie się jako [...]

Publikacja „Needs Assessment Report”

Niniejsza broszura POBIERZ dotyczy pierwszej fazy projektu, trwającej łącznie dwa lata. W tej pierwszej fazie [...]

How I See you: Creating a Digital Community

Nowy projekt! Projekt ma na celu wspieranie dialogu międzykulturowego i wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą z [...]

Up to Us – V4 for Active Communities

W wielu przypadkach brak aktywności młodzieży nie wynika z braku motywacji, ale z braku informacji. [...]

Jesteśmy członkiem Turkusowego Klubu

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie [...]

Osiem spotkań w ramach projektu Yourope

Projekt Yourope to sieć 8 europejskich miast, skupiająca się na młodzieży i jej roli w [...]