Podręcznik dla moderatorów grup międzypokoleniowych.

Przewodnik, powstał w ramach projektu Erasmus+ zatytułowanego „Pokolenia we współdziałaniu – międzypokoleniowe uczenie się jako czynnik kreujący tożsamość i kulturę” (2018-2020) [ang. Generations in Interaction – Intergenerational Learning As a Constructorof Identity and Culture (2018-2020)]. Został on stworzony z myślą o nauczycielach i moderatorach grup międzypokoleniowych w dziedzinie kształcenia dorosłych, zarówno w sektorze formalnym, jak i pozaformalnym. Może być wykorzystywany jako materiał pomocniczy wspierający zainteresowania lub jako praktyczna pomoc dla kogoś, kto chce zwiększyć aktywność międzypokoleniową w swojej pracy lub otoczeniu.

DO POBRANIA TUTAJ

Stworzony wraz z: KansalaisfoorumiItä-Suomen yliopisto – University of Eastern Finland (UEF)VITECO e-Learning SolutionsACTA CenterUniversità degli studi di TriesteLjudska univerza Rogaška Slatina