SI4SI: Przyjdź na Spotkanie 1. Inkubatora Społecznych Innowacji!

[:pl]

INKUBATOR SPOŁECZNYCH INNOWACJI

Spotkanie

środa, 13 grudnia 2017

godz. 17:30

Sala szkoleniowa w Federacji Centrum Szpitalna

Szpitalna 5/5 (klatka 1, piętro 3), Warszawa

Zapisy i pytania: anita.duda@autokreacja.org

WSTĘP WOLNY

Co to są społeczne innowacje oraz przedsiębiorczość społeczna?

To pojęcia nadal stosunkowo mało rozpoznawalne w naszym kraju, choć szeroko uwzględniane w programach Unii Europejskiej.

Jakie projekty mają szansę na wsparcie finansowe i współpracę międzysektorową?

Czy biznes idzie w parze z działaniem dla dobra innych?

W środę, 13 grudnia, zdefiniujemy wspólnie społeczne innowacje oraz przedsiębiorczość społeczną, a także wskażemy ważne dla nas problemy społeczne. Natomiast, podczas kolejnych spotkań zastanowimy się nad ich innowacyjnymi rozwiązaniami. Poznamy przykłady zrealizowanych działań oraz będziemy generować pomysły na kolejne. Poszukaj z nami innowacyjnych rozwiązań problemów społecznych dotychczas nierozwiązanych!

Spotkanie 1. IDENTYFIKACJE jest pierwszym z czterech w ramach cyklu Inkubator Społecznych Innowacji. Nie jest to spotkanie zobowiązujące do uczestnictwa w dalszych etapach.  Przyjdź i zobacz czy będziesz zainteresowany/-a dalszym udziałem!

Kolejne spotkania, podczas których m.in. poznamy osoby praktykujące przedsiębiorczość społeczną odbędą się:

Spotkanie 2. INNOWACJE (styczeń 2018) – będziemy poszukiwać rozwiązań wybranych przez nas problemów oraz zastanowimy się co jest najistotniejsze, by osiągnąć zmianę i połączyć siły różnych środowisk we wspólnym działaniu

Spotkanie 3. IMPLEMENTACJE (marzec 2018) – czyli jak wdrożyć pomysł krok po kroku w oparciu o przykłady; na co uważać, aby projekt nie utknął w przestrzeni niespełnionych wizji; jak osiągnąć założone cele?

Spotkanie 4. IMPLIKACJE (maj/początek czerwca 2018) jak sprawić by wprowadzone przez nas zmiany, napędzały dalsze działania?

Zapisy i pytania: anita.duda@autokreacja.org

Wydarzenie na Facebooku: http://bit.ly/2nhSPrU

O projekcie SI4SI: http://autokreacja.org/sharing-ideas-for-social-innovation-si4si/

[:en]

Social Innovations Incubator: Meeting

Wednesday, 13th December 2017

Time: 5:30 pm

Workshop room at Federacja Centrum Szpitalna

Szpitalna Street 5/5 (1st Entrence, 3rd floor), Warsaw

Registration and questions: anita.duda@autokreacja.org

FREE ENTRANCE

The meeting will be in Polish.

What are social innovations and social entrepreneurship?

These are the words that are not really recognizable in our country, although broadly included in EU programms.

What projects get financial support and a chance to become examples of intersector cooperation?

Is business connected to acting for the good of others?

During the meeting we will learn about the examples of actions and generate ideas for the next ones. Join us in this process of finding new solutions to unsolved so far social issues!

Meeting 1. IDENTYFICATIONS is the first one of four organized within the cycle of Social Innovations Incubator. It doesn’t oblige you to participate in the next meetings. Come and find out if you want to participate in the future!

The next meetings during which i.a. we will meet people that practice daily social entrepreneurship will take place:

Meeting 2. INNOVATIONS (January 2018) – we will look for solutions of those social issues that we choose and we will find out what is the most important in achieving the change and connecting different actors in common action.

Meeting 3. IMPLEMENTATIONS (March 2018) – how to implement an idea step by step with examples; how to complete goals?

Meeting 4. IMPLICATIONS (May/beginning of June 2018) – how to make changes that will stimulate further actions?

Registration and questions: anita.duda@autokreacja.org

Event on Facebook (PL): http://bit.ly/2nhSPrU

The meeting will take place under LSG activity within SI4SI project.

About SI4SI: http://autokreacja.org/en/sharing-ideas-for-social-innovation-si4si/

[:]