Menu

Sharing Ideas for Social Innovation

Projekt SI4SI ma na celu wspieranie młodych ludzi w Unii Europejskiej poprzez aktywności mające na celu zwiększenie ich kreatywności i konkurencyjności.

Cele szczegółowe to:
1) rozwijanie przedsiębiorczości wśród uczestników;
2) dostarczanie uczestnikom informacji na temat rozwijania i wdrażania przedsięwzięć oraz przedsiębiorstw społecznych;
3) wymiana doświadczeń, narzędzi i najlepszych praktyk dotyczących społecznych innowacji;
4) wyposażenie uczestników w narzędzia i metody z zakresu rozwoju umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży;
5) rozwijanie nowych metod i narzędzi na rzecz przedsiębiorczości społecznej;
6) dostarczenie uczestnikom informacji na temat możliwości programu Erasmus + i wspieranie tworzenia nowych partnerstw;
7) rozwijanie solidarności, promowanie tolerancji i wspieranie wzajemnego zrozumienia pomiędzy osobami mającymi różne pochodzenie, inicjując dialog międzykulturowy między nimi  oraz wspólne projekty ponadnarodowe.

W ramach projektu SI4SI zorganizowane/przygotowane zostaną:

– szkolenie w celu wypracowania wspólnych ram z zakresu innowacji społecznych;

– lokalna grupa wsparcia w każdym kraju partnera projektu, aby wspólnie tworzyć i rozwijać pomysły przedsiębiorstw społecznych;

– katalog najlepszych praktyk dotyczących innowacji społecznych.

Główne rezultaty projektu będą źródłem inspiracji w celu stworzenia nowych przedsiębiorstw (w tym przedsiębiorstw społecznych) niezależnie lub na bazie organizacji pozarządowych oraz działań skierowanych do młodych ludzi na temat przedsiębiorczości społecznej realizowanej przez partnerów projektu. Promocja innowacji społecznych wśród organizacji pozarządowych lokalnych partnerów, aby pomóc im w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju oraz zaangażowaniu większej liczby młodych ludzi w kwestie przedsiębiorczości społecznej należą do długoterminowych rezultatów projektu.

Partnerzy: DEMOSTENE Centro Studi per la Promozione dello Sviluppo Umano (Włochy), Red Jovesolides (Hiszpania), Kairos Europe Limited (Wielka Brytania), Up2Europe SASU (Francja), INTER ALIA (Grecja), ESPE’RO S.R.L. (Włochy).

Projekt „Sharing Ideas for Social Innovation” realizowany jest od lipca 2017 do grudnia 2018.

Projekt otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

SI4SI: Przed jakimi problemami staje dzisiejsze społeczeństwo? Spotkanie 1

SI4SI: Przyjdź na Spotkanie 1. Inkubatora Społecznych Innowacji!

#SI4SI Spotkanie partnerów w Lecce

 

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP