Menu

DREAMING OUT LOUD: Building a more inclusive and tolerant Europe engaging youth in receiving refugees

Projekt „Dreaming Out Loud” ma na celu skłonienie młodych Europejczyków do podjęcia działań na rzecz bardziej tolerancyjnej Europy, szanującej prawa człowieka i zobowiązania, jakie pociąga za sobą populacja uchodźców przekraczająca nasze granice.

Rezultatem tego projektu będzie wygenerowanie i rozpowszechnianie pozytywnych przesłań oraz propozycji politycznych, nakierowanych na osiągnięcie zgodnej koegzystencji szanujących się nawzajem obywateli europejskich oraz „nowo przybyłych” (uchodźców i migrantów).

W ramach „Dreaming Out Loud” będzie miało miejsce szkolenie pracowników młodzieżowych z wykorzystaniem innowacyjnych metod:

  • Społeczna świadomość oraz przełamywanie stereotypów (metoda innowacyjna The BOX).
  • Projektowanie pozytywnych przesłań, by stawić czoła kryzysowi migracyjnemu oraz promować proces przyjmowania uchodźców (No Hate Speech oraz rozpowszechnianie kampanii).
  • Tworzenie propozycji mających na celu zaangażowanie lokalnych, regionalnych oraz narodowych władz w ideę bardziej przyjaznej i zintegrowanej Europy (Advocacy: innowacyjna metoda debate tables).

Projekt Dreaming Out Loud otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Partnerzy: Red Jovesolides (Hiszpania), Rinascita Società Cooperativa Sociale A.R.L. (Włochy), INTEGRATION FOR ALLA (Szwecja), Cooperazione Paesi Emergenti (Włochy), ZDRUZENIE INSTITUT ZA RAZVOJ NA ZAEDNICATA (Macedonia), Leaders of Tomorrow (Jordania), UNITED SOCIETIES OF BALKANS ASTIKI ETAIREIA (Grecja).

Projekt „Dreaming Out Loud” realizowany jest od września 2016 do lutego 2018.

Dreaming Out Loud: Akcja!

Przyjdź i stwórz z nami kampanię No Hate Speech!

#DreamingOutLoud: Trening w Walencji

Dreaming Out Loud: Kick Off Meeting

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP