SolidART – Event in Portugal

Another great meeting in SOLIDART: Network for youth debate on solidarity in times of crisis through creativity and art.”, funded by the Europe for Citizens program. This time FAJUB hosted the 5th international event „Intergenerational Europe”.  This event was hosted in Guimaraes, with the support of Guimaraes Municipality between 12th and 15th of July 2022 as part of the series of eight events of the SOLIDART project. This meeting aimed to address how we can reduce Covid effects on elders and create more united local communities, through intergenerational learning environments. Two people from Poland participated in this meeting.To już kolejne spotkanie sieci miast w ramach projektu „SOLIDART: Sieć debaty młodzieży na temat solidarności w czasach kryzysu poprzez kreatywność i sztukę”, finansowanego przez program Europa dla Obywateli. tym razem gospodarzem wydarzenia bybyła portugalska organisacja FAJUB był gospodarzem 5. międzynarodowego wydarzenia „Europa międzypokoleniowa”. 
Wydarzenie to zostało zorganizowane w Guimarães, przy wsparciu Rady Miasta Guimarães, w dniach 12-15 lipca 2022 r. jako część serii ośmiu wydarzeń w ramach projektu SOLIDART. Spotkanie to miało na celu podjęcie tematu, w jaki sposób możemy zmniejszyć wpływ Covid na osoby starsze i stworzyć bardziej zjednoczone społeczności lokalne poprzez międzypokoleniowe środowiska edukacyjne.