Osiem spotkań w ramach projektu Yourope

Projekt Yourope to sieć 8 europejskich miast, skupiająca się na młodzieży i jej roli w teraźniejszości i przyszłości Europy. Celem tego projektu było przyczynienie się do walki z retoryką eurosceptyczną, poprzez zachęcanie uczestników do rozpoczęcia dialogu i opracowania proeuropejskiej retoryki na szczeblu lokalnym. Kluczowymi osobami byli młodzi obywatele z każdego docelowego kraju, którzy współpracowali z ekspertami (Profesorami akademickimi, blogerami, dziennikarzami itp.)

W krótkim filmie przypominamy nasze spotkanie w Polsce, a innych wydarzeniach w obszernym podsumowaniu tutaj:
http://autokreacja.org/yourope_summary_final/

Yourope_summary_final

W krótkim filmie, jeszcze raz podsumowanie spotkania w Polsce