Sociopolis! #GATES Project

[:pl]
Gates Project – IX 2019

GATES Project"Sociopolis" prezentuje się świetnie, prawda?To nie tylko gra i dobra zabawa, ale idelana okazja aby nauczyć się jak rozwijać swóje biznes, dbać o swoich pracowników i o wizerunek firmy. Wspólnie z naszymi partnerami InterMediaΚT, TYF-The Young Foundation oraz Dramblys zapraszamy na więcej!#PLAY4IMPACT #GATESPROJECT #GAMIFICATION #GATESPROJECT #ErasmusPlus #socialenterprise #partnership "Sociopolis "looks great, doen`t it?It`s not just a game and fun, it is an perfect opportunity to learn how to develop your business, take care of your employees and the brand your company.Together with our partners InterMediaΚTT, TYF-The Young Foundation and Dramblys we invite you for more!

Opublikowany przez Fundacja Autokreacja Wtorek, 17 września 2019

„Sociopolis” prezentuje się świetnie, prawda?

To nie tylko gra i dobra zabawa, ale idelana okazja aby nauczyć się jak rozwijać swóje biznes, dbać o swoich pracowników i o wizerunek firmy. Wspólnie z naszymi partnerami InterMediaΚTTYF-The Young Foundation oraz Dramblys zapraszamy na więcej! #PLAY4IMPACT #GATESPROJECT #GAMIFICATION  #ErasmusPlus #socialenterprise #partnershi[:en]
Gates Project – IX 2019

GATES Project"Sociopolis" prezentuje się świetnie, prawda?To nie tylko gra i dobra zabawa, ale idelana okazja aby nauczyć się jak rozwijać swóje biznes, dbać o swoich pracowników i o wizerunek firmy. Wspólnie z naszymi partnerami InterMediaΚT, TYF-The Young Foundation oraz Dramblys zapraszamy na więcej!#PLAY4IMPACT #GATESPROJECT #GAMIFICATION #GATESPROJECT #ErasmusPlus #socialenterprise #partnership "Sociopolis "looks great, doen`t it?It`s not just a game and fun, it is an perfect opportunity to learn how to develop your business, take care of your employees and the brand your company.Together with our partners InterMediaΚTT, TYF-The Young Foundation and Dramblys we invite you for more!

Opublikowany przez Fundacja Autokreacja Wtorek, 17 września 2019
“Sociopolis “looks great, doesn’t it? It`s not just a game and fun, it is a perfect opportunity to learn how to develop your business, take care of your employees and the brand your company. Together with our partners InterMediaΚTT, TYF-The Young Foundation and Dramblys we invite you for more! #PLAY4IMPACT #GATESPROJECT #GAMIFICATION  #ErasmusPlus #socialenterprise #partnershi[:]