Menu

OUT OF THE BOX

Głównym celem projektu „OUT OF THE BOX” jest promocja pozytywnych odczuć wobec uchodźców i migrantów. Będzie się on skupiał na uświadamianiu młodych ludzi o kryzysie migracyjnym, wykorzystując narzędzia jakimi są innowacyjne metody pomagające w rozwiązywaniu problemów społecznych – m.in. metoda „The box”. W czasie trwania projektu kraje uczestniczące pochylą się wspólnie nad otaczającymi nas społecznymi problemami m.in. mową nienawiści, rasizmem czy uprzedzeniami.

Chcąc zrealizować postawione cele i założenia, „OUT OF THE BOX” przy wsparciu programu Erasmus Plus zamierza organizować ponadnarodowe spotkania, szkolenia w zakresie uczenia się oraz międzynarodowe forum networkingowe. Oprócz tego w planach jest również wprowadzenie produktów takich jak filmy informacyjne lub poradniki metodyczne na temat kreatywnego rozwiązywania problemów społecznych.

Cała wymieniona wyżej wiedza oraz zdolności zdobywane przez czas trwania projektu pozwolą przygotować młodych pracowników do nawiązywania kontaktu z uchodźcami i umożliwią zdobycie umiejętności pozwalających na tworzenie lokalnych inicjatyw promujących integrację społeczną uchodźców.

 

Projekt „OUT OF THE BOX”  jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP