Menu

IMAGINE EUROPE: Spotkanie w Bolonii

Byliśmy w Bolonii we Włoszech, aby wziąć udział w spotkaniu partnerów projektu Imagine Europe, które odbyło się w dniach 29-30 października 2017. Przedstawiciele wszystkich 7 organizacji partnerskich mieli okazję, aby omówić nadchodzące aktywności w ramach projektu.

Celem projektu Imagine Europe jest obniżenie poziomu eurosceptyzmu oraz eurofobii w państwach organizacji partnerskich poprzez organizację debat, dyskusji, kampanii informacyjnych oraz innych wydarzeń na tematy, które pozwolą przypomnieć obywatelom UE historię oraz wspólne wartości Unii Europejskiej.

Jedną z głównych narzędzi projektu jest kwestionariusz, który pomoże zdefiniować przyczyny eurofobii oraz eurosceptyzmu i ich rosnący wpływ na obywateli UE. Co więcej, rezultatem Imagine Europe będą między innymi krótkie filmy z wywiadów z obywatelami UE, którzy odnieśli sukces dzięki wsparciu Unii Europejskiej na poziomie narodowym lub międzynarodowym.

Podczas wizyty mieliśmy także okazję wziąć udział w debacie oksfordzkiej na temat przyczyn eurosceptyzmu, która odbyła się w budynku ratuszu miasta. W debacie uczestniczyło ponad 40 osób i była to okazja na poznanie opinii obywateli różnych krajów europejskich.

Kolejne spotkanie odbędzie się w Chorwacji w grudniu.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP