Menu

Ge&In: Generations in Interaction

Międzypokoleniowe uczenie się jest formą nieformalnego uczenia się, która wiąże się z zagadnieniami tożsamości kulturowej i lokalnej, socjalizacji i spójności społecznej. Masowe starzenie się obywateli europejskich i imigracja spowodowały rosnącą potrzebę ulepszenia sposobów dzielenia się wiedzą.

Poza naturalnym, rodzinnym kontekstem międzypokoleniowego uczenia się, potrzebne jest dodatkowe planowanie i działanie w celu wzmocnienia kształcenia międzypokoleniowego. Ma to bezpośredni wpływ na projektu, którego głównymi grupami docelowymi są nauczyciele oraz instruktorzy pomagający w edukacji dorosłych.

Projekt skupia się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:
– w jaki sposób uczenie międzypokoleniowe może być wykorzystywane jako aktywne źródło informacji dla jednostek w procesie tworzenia tożsamości?
– czy można zidentyfikować i przenieść wspólne wartości europejskie w ramach kształcenia międzypokoleniowego?
– w jaki sposób można budować kompetencje obywatelskie poprzez interakcje międzypokoleniowe i uczenie się?
– jakie jest znaczenie międzypokoleniowego uczenia się jako konstruktora tożsamości i kultury oraz wspierania spójności społecznej?
Co motywuje ludzi do angażowania się w międzypokoleniowe uczenie się?
Jakie są kluczowe kryteria skutecznego transferu międzypokoleniowego w polityce krajowej?

Projekt będzie również koncentrował się na tworzeniu możliwości międzypokoleniowego uczenia się w celu wspierania spójności społecznej, zwiększaniu znaczenia międzypokoleniowej aktywności w kształceniu, edukacji i społeczeństwie, a także na szkoleniu nauczycieli, moderatorów i wychowawców w celu identyfikacji i wykorzystania międzypokoleniowego uczenia się jako źródła edukacji.

 

 

Projekt „Ge&In: Generations in Interaction”  jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP