Projekt ‘Informed and Safe Use…’ – spotkanie partnerów w Grecji

[:pl]

Od 2-5 października 2017 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu ‘Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults’, tym razem w Grecji.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które podczas swojej edukacji nie zostały wprowadzone do świata technologii informacyjnej ani komunikacyjnej. Celem projektu ‘Informed and Safe Use…’ jest zatem wsparcie grupy docelowej w nadrobieniu tych zaległości i przeszkolenie ich z zakresu efektywnego i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.

Tym razem agenda spotkania była skoncentrowana wokół finalnego modułu ankiety oraz pilotażowego szkolenia, które ma być zrealizowane w organizacjach partnerskich projektu.

Kolejne spotkanie w grudniu w Portugalii 🙂

[:en]

From 2nd to 5th October 2017 took place the next meeting of partners of the project ‘Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults’. This time it was in Greece.

The project focuses on adults who so far had no opportunity to be introduces to information and communication technologies. The aim of the project is supporting the target group in catching up to date changes and developments of the digital world and providing a training of safe and effective way of using social media.

This time, the agenda focused on the final module of the questionnaire and pilot training that will be implemented in the partner organisations.

Next meeting will take place in December in Portugal 🙂

[:]