Konferencja EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, 11.10.2017 Warszawa

[:pl]

11 października 2017 w Warszawie organizujemy Konferencję EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR, podczas której zaprezentowane zostaną rozwiązania europejskie i azjatyckie w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu. Podczas wydarzenia gośćmi będą przedstawiciele administracji publicznej, biznesu oraz organizacji non-profit z Indii, Filipin, Tajlandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski.

Podczas wydarzenia przedstawiciele globalnych korporacji zaprezentują rozwiązania zawarte w strategiach CSR firm ponadnarodowych, takich jak Bosch czy Hyundai, a organizacjom non-profit wskazane zostaną sposoby korzystania z zasobów biznesu. Będzie to niepowtarzalna okazja by zapoznać się również z azjatycką kulturą CSR i przekonać się czy tak bardzo różni się od tej europejskiej.

Dlaczego młodzież?

Nasze dotychczasowe doświadczenie w pracy z młodymi ludźmi utwierdziło w przekonaniu, że są to osoby przedsiębiorcze i kreatywne, które jednak nie mają wystarczającej wiedzy lub możliwości do realizacji swojego pomysłu, implementowania projektu, znalezienia wymarzonej pracy, czy też założenia start-upu. Stąd grupą docelową wydarzenia są przedstawiciele przedsiębiorstw, które w swoich strategiach uwzględniają młodych ludzi oraz organizacje non-profit, które mają bezpośredni kontakt z młodzieżą i ich potrzebami.

Dlaczego warto przyjść?

  • to wyjątkowa okazja spotkania się z międzynarodowymi ekspertami w dziedzinie CSR;
  • możliwość spotkania osób z branży i nawiązania nowych kontaktów;
  • pogłębienie wiedzy o potrzebach młodzieży i skutecznego odpowiadania na te potrzeby;
  • podniesienie skuteczności swoich działań i niwelowanie negatywnego oddziaływania;
  • możliwość otworzenia się na realne potrzeby i problemy lokalnej społeczności.

Networking na rzecz rozwoju

Elementem kulminacyjnym konferencji EUROPA + AZJA Młodzież w strategiach CSR konferencji będzie “Wieczór CSR”, podczas którego uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję do networkingu i podjęcia dyskusji na temat możliwości współpracy w wymiarze międzynarodowym.

Więcej informacji na stronie www.csr-youth.eu/konferencja/ Kontakt: konferencja@csr-youth.eu DATA: 11 października 2017; rejestracja od godz. 9:30 MIEJSCE: Zebra Tower, Sala konferencyjna, 12 piętro, ul. Mokotowska 1, Warszawa #CSR_Youth

[:en]

On 11th October 2017 in Warsaw we organize EUROPE + ASIA Conference Youth oriented CSR, during which there will be presented European and Asian solutions in CSR field. Guests include representatives of public sector, business and non-profit organisations from India, Philippines, Thailand, the UK and Poland.

Durng the conference the representatives of global corporations will present the solutions included in CSR strategies of international companies, such as Bosch or Hyundai. Also, non-profit organisations will have a possibility to discover how to use business sources. It will be a great opportunity to learn about Asian culture of CSR and find out what are the differences in comparison to the European one.

Why youth?

Most of our projects are youth-focused. Our experience so far in working  with young people showed that these are entrepreneurial and creative individuals who do not have enough knowledge or opportunities to realise their idea, implement a project, find the perfect job or set up a start-up. Target group of the event are representatives of businesses that practice corporate social responsibility policy and non-profit organisations that have direct contact with young people and their needs.

Why you should come?

  • it is an opportunity to meet international experts in CSR field;
  • there will be a lot of networking possibilities;
  • you will learn about youth needs and how to efficient respond to those;
  • it will be an opportunity for you to strengthen the effectiveness of your actions and minimize the negative impact;
  • you will learn about real needs and problems of local community.

Networking for development

The culmination of the conference will be “CSR Night”, a networking activity that brings together all the participants, including speakers and representatives of business and non-profit organisations to meet and discover how they could work together in the future.

More information on: www.en.csr-youth.eu/konferencja/ Contact: konferencja@csr-youth.eu DATE: 11 October 2017; registration from 9:30am VENUE: Zebra Tower, Conference Room, 12th Floor, 1 Mokotowska Street, Warsaw #CSR_Youth

[:]