Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults: Spotkanie partnerów w Warszawie

[:pl]

W dniach 24-26 lipca 2017 w Warszawie odbyło się spotkanie partnerów projektu  ‘Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults’.

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, które podczas swojej edukacji nie zostały wprowadzone do świata technologii informacyjnej ani komunikacyjnej. Celem projektu ‘Informed and Safe Use…’ jest zatem wsparcie grupy docelowej w nadrobieniu tych zaległości i przeszkolenie ich z zakresu efektywnego i bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych.

Podczas zeszłotygodniowego spotkania opracowaliśmy ankietę skierowaną do uczestników szkolenia, które zrealizuje każda organizacja partnerska we własnym kraju. Omówiliśmy także zawartość podręcznika zawierającego metodologię szkolenia i podział obowiązków w jego przygotowaniu.

Kolejne spotkanie już w październiku, tym razem w Grecji 🙂

[:en]

From 24-26 July 2017 we hosted a meeting of partners within ‘Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults’ project.

The project focuses on adults who so far had no opportunity to be introduces to information and communication technologies. The aim of the project is supporting the target group in catching up to date changes and developments of the digital world and providing a training of safe and effective way of using social media.

During last week’s meeting we worked on a survey that will be introduced to the participants of the social media training that every partner will run in its country. We discussed also the content of the manual that will include methodology of the training and division of responsibilities in its preparation.

Next meeting will take place in October in Greece 🙂

[:]