Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults

Projekt 'Informed and safe use: Social Media skills to adults’ skierowany jest do osób dorosłych, które podczas swojej edukacji nie zostały wprowadzone do świata technologii informacyjnej ani komunikacyjnej, a co się tym wiąże, nie są to osoby, które mogą korzystać z mediów społecznościowych w sposób efektywny i bezpieczny.

Celem projektu jest zatem wsparcie grupy docelowej w nadrobieniu zaległości w zakresie zmian i rozwoju świata cyfrowego. Uczestnicy zostaną zapoznani z niebezpieczeństwami i ryzykiem, jakie kryje za sobą korzystanie z mediów społecznościowych, a także z możliwościami ochrony przed nimi.

W celach edukacyjnych przygotowane zostaną między innymi ulotki, broszury, strona internetowa, a także prowadzone będą kursy, podczas których uczestnicy zdobędą niezbędną do codziennego korzystania z mediów społecznościowych wiedzę.

Daty: wrzesień 2016 – sierpień 2018.

Partnerzy: Golbasi Halk Egitimi Merkezi (Turcja), Intercia Digital (Hiszpania), Institute of Entrepreneurship Development (Grecja), PREVIFORM (Portugalia), Euroform RFS (Włochy), Chamber of Tradesmen and Artisans (Turcja).

Projekt Informed and Safe Use Social Media Skills to Adults otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.

Projekt ‘Informed and Safe Use…’ – spotkanie partnerów w Grecji
Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults: Spotkanie partnerów w Warszawie
[:en]

In this project, guidance and counselling services will be provided to adults’ priority whose social, economic and education levels are beneath standards and who couldn’t introduce themselves with information and communication technologies during their formal education to use social media efficient and in a secure way. Adults will be supported to catch up to date changes and developments in the world about digital world.

Our goal is to help adults about how to follow digital changes through time, support them to be aware of risks and dangers of social media and how to protect themselves from dangers of it.

The awareness and giving information studies will be supported by preparing flyers, brochures, cds, blog, Facebook, twitter, Instagram and website comprising safe use of several media. Moreover, safe use of social media courses which will be opened from social media course module will form the project’s education training pillar. The trainees who completes this course as a digital citizen will be aware of risks and dangers of social media and learn how to cope with its negative effects while using social media in their daily life.

Dates: September 2016 – August 2018.

Partners: Golbasi Halk Egitimi Merkezi (Turkey), Intercia Digital (Spain), Institute of Entrepreneurship Development (Greece), PREVIFORM (Portugal), Euroform RFS (Italy), Chamber of Tradesmen and Artisans (Turkey).

Project Informed and Safe Use Social Media Skills to Adults is co-funded by European Commission within Erasmus+ Programme.

‘Informed and Safe Use…’ project – partners’ meeting in Greece
Informed and Safe Use: Social Media Skills to Adults: Meeting in Warsaw
[:]