Szkolenia PRO-FIT – BUSINESS & NGO czyli m.in. o CSR

[:pl]

BYLIŚMY!
Wyjątkowe szkolenie organizowane przez SALTO!

(PRO-fit: cooperation between organizations working with youth and business sector)

Szklenie odbyło się w niezwykłej Mołdawii. Uczestnicy pochodzili z 13 państw: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Rosji, Włoch, Grecji, Gruzji, Holandii, Mołdawii i Polski.

Spotkanie to było nie tylko szkoleniem, ale wymianą doświadczeń na temat możliwości współpracy z biznesem.
Celem szkolenia było wspieranie rozwoju kompetencji menedżerów organizacji pozarządowych do tworzenia bardziej efektywnych i trwalszych więzi współpracy z sektorem biznesu.
Szkolenie dało uczestnikom:
– możliwość zbadania powiązań pomiędzy organizacjami pozarządowymi i różnorodnymi branżami biznesu
– wiedzę na temat odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw m.in. form, metod, potrzeb biznesu, najlepszych praktyk i roli organizacji pozarządowych
– kompetencje w zakresie pozyskiwania funduszy i ściślejszą współpracę z sektorem prywatnym
– platformę rozwijającą pomysły zmierzające do ustanowienia i wzmocnienia partnerstw międzysektorowych w swoich krajach.

[:en]

We attended a training organized by SALTO (PRO-fit: cooperation between organizations working with youth and business sector). It took place in amazing Moldavia. The participants came from Armenia, Azerbaijan, Belarus, Ukraine, Lithuania, Latvia, Russia, Italy, Greece, Georgia, the Netherlands, Moldavia and Poland.

It was not only a meeting, but also an opportunity to exchange experience about the possibilities to cooperate with business. The goal of the training was to support the development of NGO managers’ competences to create a more effective and permanent relations with the business sector.

During the training the participants had an opportunity to:

  • research relations between NGOs and various business branches
  • learn about CSR for example about the business forms, methods and needs, best practices and NGOs role
  • gain competences in the field of getting funds and closer cooperation with the private sector
  • build a platform developing ideas supporting strengthening inter-sector partnerships in other countries.
[:]