Projekt Youth Map rozpoczął się od inicjatywy tworzenia map miejskich zrealizowanej w 2016 roku przez Bond of Union. Sam projekt realizowany był od września 2017 do maja 2018.Projekt ma na celu opracowanie nowych narzędzi w celu zwiększenia uczestnictwa młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada realizację dwóch działań: jednego szkolenia dla pracowników młodzieżowych/wychowawców i jednej wymiany młodzieży.

Szkolenie będzie się koncentrować na metodach angażowania młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Natomiast wymiana młodzieży będzie miała na celu przeprowadzenie mapowania konkretnego obszaru poprzez poszukiwanie źródeł informacji, rozmowy z mieszkańcami i mapowanie najciekawszych miejsc w celu stworzenia propozycji rozwoju miast.

 

Cele projektu:

– poprawa kompetencji/umiejętności pracowników młodzieżowych w zakresie metodologii partycypacji, stosowanej w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym;

– zwiększenie aktywnego udziału młodzieży i ich zainteresowania rozwojem własnych dzielnic.

 

Projekt Youth Map realizowany jest w Palermo we Włoszech z udziałem 6 partnerów z Bułgarii, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii. Ma on na celu udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Jak młodzi ludzie mogą obserwować i „czytać” swoje dzielnice?

Jakie są sposoby poznania nowych możliwości zwiększających zaangażowanie obywatelskie młodzieży?

\Jak młodzi mogą budować nowe zbiorowe i partycypacyjne strategie, aby zwiększyć swój wpływ jako uczestników zmian społecznych?

 

Partnerzy:

BOND OF UNION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (Włochy),

FABRIKA ZA IDEI (Bułgaria),

SGUARDI URBANI (Włochy),

DRAMBLYS (Hiszpania),

Gangway e.V. (Niemcy).

Projekt Youth Map otrzymuje wsparcie Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus +.