Projekt ten został przygotowany wspólnie z działaczami Związku Polaków na Białorusi  i odpowiada na potrzeby wynikające ze współczesnych zmian z zakresie komunikacji. Popularne narzędzia służące rozrywce, przy odkryciu ich bardziej zaawansowanych, aczkolwiek wciąż prostych funkcji, staną się narzędziami pozwalającymi mobilizować, zachęcać i aktywizować młode pokolenia działaczy polonijnych. Treści edukacyjne staną się równie atrakcyjne jak treści rozrywkowe. Mimo reżimu, ich dostępność i niski koszt pozwalają na utrzymywanie kontaktów i działalność wspólnie z Polakami. Projekt został zaplanowany tak, aby nie tylko zaprezentować możliwości ICT, ale na realnych przykładach pokazać ich „moc” i mówić o Polsce w sposób nowoczesny i atrakcyjny dla najmłodszych pokoleń.

Treningi w ramach projektu prowadzone przez doświadczanych dziennikarzy, fotografów, filmowców, grafików pracujących w polskich mediach, dadzą możliwość poznania narzędzi atrakcyjnych dla młodego odbiorcy.

„Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.

Projekt „O Polsce nowocześnie – nowe technologie komunikacyjne (ICT) w pracy z młodzieżą” realizowany był od maja do października 2016 roku.